Zisk bánk v 1. polroku 2021 dosiahol úroveň 372 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 247 mil. EUR.

Zisk bánk v 1. polroku 2021 dosiahol úroveň 372 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 247 mil. EUR. Hlavný vplyv na rast zisku mala najmä nižšia tvorba opravných položiek, ktorá súvisí s pandemickou situáciou.

Kým čistý úrokový výnos vplyvom nižších sadzieb klesol o 21 mil. EUR, čisté výnosy z finančných operácií sa zvýšili o takmer 19 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov stúpli o 26 mil. EUR, vďaka rastu výnosov zo sprostredkovania finančných produktov, z transakcií v platobnom styku a rastu objemu poplatkov z poskytnutých úverov.

V druhom kvartáli bolo poskytnutých historicky najviac nových úverov na bývanie a ich priemerná úroková sadzba prvýkrát klesla pod 1%. V prípade nových spotrebiteľských úverov sa priemerná sadzba znížila na 8,12%.

Prevádzkové náklady negatívne ovplyvnil aj rast príspevkov do Fondu ochrany vkladov, ktoré stúpli viac ako 6-násobne.

hospodárenie sektora za 1. polrok 2021