Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí 20. septembra 2019 schválilo Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Slovenská banková asociácia (SBA) viedla v rámci „Pracovnej skupiny sociálny dialóg“, jej členmi sú zástupcovia bánk, rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZPPaP). Po dvoch úvodných stretnutiach, na ktorých sa určili témy, postup pri vedení sociálneho dialógu a ciele, sa OZPPaP prestal zúčastňovať týchto stretnutí a svoj postoj začal komunikovať prostredníctvom médií.

SBA pokračovala v rokovaniach aj bez účasti OZPPaP a výstupom je Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

V Memorande sa banky zaväzujú dodržiavať a podporovať práva svojich zamestnancov. Memorandum ide nad rámec zákonných povinností a sú v ňom uvedené záväzky, ktoré zamestnávatelia v bankovom sektore poskytujú v podobe benefitov ako sektor jednotne.

Aktualizácia ku dňu 24.11.2021:

SBA minimálne jedenkrát ročne vyhodnocuje plnenie Memoranda a v prípade potreby ho aktualizuje. Vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ktorá ovplyvňuje aj pracovné podmienky, „Pracovná skupina sociálny dialóg“ doplnila Memorandum o nové dva body (19 a 20) týkajúce sa práce z domu a starostlivosti o duševné zdravie. Prezídium SBA na svojom zasadnutí dňa 15. novembra 2021 schválilo aktualizované znenie Memoranda o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Aktualizácia ku dňu 2.2.2023:

SBA v pracovnej skupine vyhodnotila ku dňu 22.11.2022 plnenie záväzkov sektora. Záverom diskusie je plnohodnotné plnenie záväzkov Memoranda za bankový sektor a diskusia o ďalších aktivitách a projektoch, ktoré jednotlivé banky realizovali pre svojich zamestnancov. Zástupcovia zamestnávateľov diskutovali o obsahu znenia záväzkov a mierne preformulovali niektoré z nich.

Aktualizované znenie Memoranda je mierne preformulované, aby vhodnejšie reflektovali na aktuálnu situáciu (ide napríklad o podporu športových aktivít zamestnancov).

Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Súbory cookie

Na zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti našich webových stránok niekedy vo vašom zariadení ukladáme malé dátové súbory, tzv. cookie. Tie používame na personalizáciu obsahu, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a k analýze návštevnosti našich webových stránok. Informácie o tom ako naše webové stránky používate, zdieľame so svojimi partnermi. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že už využívate ich služby.
Viac informácií o súboroch cookie

Zavrieť

Môžeme používať cookies?

Výber nastavení Povoliť