Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí 20. septembra 2019 schválilo Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

Slovenská banková asociácia (SBA) viedla v rámci „Pracovnej skupiny sociálny dialóg“, jej členmi sú zástupcovia bánk, rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZPPaP). Po dvoch úvodných stretnutiach, na ktorých sa určili témy, postup pri vedení sociálneho dialógu a ciele, sa OZPPaP prestal zúčastňovať týchto stretnutí a svoj postoj začal komunikovať prostredníctvom médií.

SBA pokračovala v rokovaniach aj bez účasti OZPPaP a výstupom je Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora.

V Memorande sa banky zaväzujú dodržiavať a podporovať práva svojich zamestnancov. Memorandum ide nad rámec zákonných povinností a sú v ňom uvedené záväzky, ktoré zamestnávatelia v bankovom sektore poskytujú v podobe benefitov ako sektor jednotne.

MEMORANDUM O DODRŽIAVANÍ PRÁV ZAMESTNANCOV BANKOVÉHO SEKTORA