Zisk bánk v 3. štvrťroku 2021 dosiahol úroveň 569 mil. EUR

Zisk bánk v 3. štvrťroku 2021 dosiahol úroveň 569 mil. EUR. Pozitívny vplyv na zisk mali nižšie náklady na riziká (tvorba opravných položiek) v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zrušenie bankového odvodu. V roku 2020 hospodárenie bánk ovplyvnili vyššie náklady na riziká z dôvodu pandemickej situácie, čo sa prejavilo medziročným poklesom čistého zisku o 27 %, na najnižšiu úroveň od začiatku roku 2010.

Čistý úrokový výnos vplyvom nižších sadzieb klesol medziročne o 30 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 48 mil. EUR, aj vďaka rastu výnosov zo sprostredkovania finančných produktov, z transakcii v platobnom styku a rastu objemu poplatkov z poskytnutých úverov.

V septembri sa objem nových úverov na bývanie zvýšil o 44 % a ich priemerná úroková sadzba prekonala ďalšie historické minimum 0,94 %. Aj  v prípade nových spotrebiteľských úverov sa priemerná sadzba znížila na historické minimum 7,29 %.

Prevádzkové náklady negatívne ovplyvnil aj rast príspevkov do Fondu ochrany vkladov, ktoré stúpli viac ako 6-násobne.

 

Hospodárenie sektora za 3. kvartál 2021