Zisk bankového sektora dosiahol v 1. štvrťroku 2021 úroveň 125 mil. EUR

Zisk bankového sektora dosiahol v 1. štvrťroku 2021 úroveň 125 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 61 mil. EUR. Hlavný vplyv na tomto raste mal pokles prevádzkových nákladov a nárast výnosov z finančných operácií.

V prvom kvartáli tohto roku mali najväčší pozitívny vplyv na rast zisku klesajúce prevádzkové náklady.

Kým čistý úrokový výnos klesol o 20 mil. EUR, čisté výnosy z finančných operácií, naopak, poskočili o takmer 36 mil. EUR. Čisté výnosy z poplatkov sa zvýšili o 3 %, najmä, vďaka poklesu nákladov (-7 %). Samotné výnosy z poplatkov od klientov stúpli nepatrne o 0,3 %.

Úvery obyvateľstvu vzrástli o 6 % a firmám o 2,2 %. Kým nové úvery na bývanie (- 10 %) a spotrebiteľské úvery (-36 %) zaznamenali v prvom kvartáli pokles, nové úvery pre firmy naopak vzrástli o 18 %. V prípade malých a stredných podnikov stúpli o viac ako 24 %. Úrokové sadzby nových úverov na bývanie v marci medziročne klesli na 1 % a v prípade spotrebiteľských úverov stúpli na 8,16 %.

Podiel zlyhaných úverov medziročne klesol z 2,92 % na 2,63 %.

Hospodárenie sektora za 1. štvrťrok 2021