Zisk bankového sektora v prvom polroku klesol o takmer 64 % na úroveň 125 mil. EUR.

Zisk bankového sektora v prvom polroku klesol o takmer 64 % na úroveň 125 mil. EUR. Hlavný vplyv na tomto vývoji mala zvýšená tvorba opravných položiek a bankový odvod.

Za prvý polrok banky zvýšili tvorbu opravných položiek a rezerv viac ako trojnásobne. Dôvodom tohto vývoja je príprava bánk na možný rast zlyhaných úverov v blízkej budúcnosti. Tie sa aktuálne pohybujú na úrovni 2,9 %. Druhou najvýznamnejšou položkou, ktorá negatívne zasiahla ziskovosť bánk bol bankový odvod (150 mil. EUR). Čistý úrokový výnos sektora klesol o 4,4 % a  čisté výnosy z poplatkov zostali prakticky na rovnakej úrovni ( + 0,5 %). Výnosy z poplatkov od klientov dokonca klesli o 1,4 %.

Úvery obyvateľstvu stúpli o 7 % a firiem o 3,8 %  Nové úvery na bývanie za prvých 6 mesiacov vzrástli o 44 %. Objem nových úverov pre firmy za prvý polrok stúpol o 27 % a v júni bolo dokonca poskytnutých historicky najviac úverov za posledných 5 rokov.

Hospodárenie sektora za 1. polrok 2020