Zisk bankového sektora v roku 2020 klesol o takmer 27 % na úroveň 465 mil. EUR

Podľa predbežných, neauditovaných výsledkov, ktoré zverejnila NBS, zisk bankového sektora v roku 2020 klesol o takmer 27 % na úroveň 465 mil. EUR.  Hlavný vplyv na tomto vývoji mala predovšetkým zvýšená tvorba opravných položiek.

V roku 2020 banky zvýšili tvorbu opravných položiek a rezerv v medziročnom porovnaní viac ako 2,3-násobne. Dôvodom tohto vývoja je príprava na možný rast zlyhaných úverov v blízkej budúcnosti. Tie sa aktuálne pohybujú na úrovni 2,6%.

Čistý úrokový výnos sektora klesol o 4% a čisté výnosy z poplatkov sa nezmenili. Výnosy z poplatkov od klientov dokonca zaznamenali pokles (-1,3%).

Úvery obyvateľstvu stúpli o 6,1 % a firiem o 2,2 %.  Nové úvery na bývanie v roku 2020 vzrástli o 12%. Ich úrokové sadzby klesli na 1.0%, v prípade hypoték je sadzba už dva mesiace pod 1% (0, 94%). Objem nových úverov pre firmy stúpol o 22% a v prípade SME sa objem zvýšil za to isté obdobie o 32,8 %.   

Hospodárenie sektora za 4. štvrťrok 2020