Zisk bankového sektora v treťom kvartáli klesol o takmer 37 % na úroveň 313 mil. EUR

Zisk bankového sektora v treťom kvartáli klesol o takmer 37 % na úroveň 313 mil. EUR. Hlavný vplyv na tomto vývoji mala zvýšená tvorba opravných položiek a bankový odvod, ktorý banky uhrádzali do júna 2020.

Za prvých 9 mesiacov banky zvýšili tvorbu opravných položiek a rezerv v medziročnom porovnaní viac ako 2,5-násobne. Dôvodom tohto vývoja je príprava bánk na možný rast zlyhaných úverov v blízkej budúcnosti. Tie sa aktuálne pohybujú na úrovni 2,7 %.

Čistý úrokový výnos sektora klesol o 4,3 % a čisté výnosy z poplatkov zostali prakticky na rovnakej úrovni (+ 0,3 %). Výnosy z poplatkov od klientov dokonca klesli o 1,4 %.

Úvery obyvateľstvu stúpli o 6,5 % a firiem o 2,9 %. Nové úvery na bývanie za prvých 9 mesiacov vzrástli o 25,5 %. Objem nových úverov pre firmy za prvých 9 mesiacov stúpol o 22,5 % a v prípade SME za to isté obdobie sa objem zvýšil až o 40 %.

Hospodárenie sektora za 3. štvrťrok 2020