Spoločný hlas
bankového sektora

Prostredníctvom tohto hlasu chceme ovplyvňovať právne a ekonomické prostredie, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom.

Viac o SBA
Osobitný odvod zmenší priestor na úverovanie a podporu slovenskej ekonomiky

Tlačová správa29. 11. 2022

Osobitný odvod zmenší priestor na úverovanie a podporu slovenskej ekonomiky

Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie, teda podporu a rast slovenského hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. Negatívny vplyv opatrenia…

Detail
Banky na Slovensku si riadne plnia svoje záväzky z memoranda

29. 11. 2022

Banky na Slovensku si riadne plnia svoje záväzky z memoranda

Slovenská banková asociácia pravidelne vyhodnocuje plnenie záväzkov bánk vyplývajúcich z platného Memoranda o porozumení, na základe údajov Národnej banky Slovenska a auditovaných výsledkov bánk[1]. Doterajšia prax potvrdzuje, že banky na Slovensku si nielen…

Detail
Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Štatistiky a analýzy25. 11. 2022

Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Pravidelné štatistiky vydávania a prijímania platobných kariet sú zostavované Národnou bankou Slovenska na základe údajov členov Slovenskej bankovej asociácie.

Detail

Od roku 1993
chránime záujmy
našich členov

Slovenská banková asociácia je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk

26členov

99 %sektora

1hlas

Projekty

Vzorový ESG dotazník

Vzorový ESG dotazník

Svet dnes čelí novým výzvam, ako vytvoriť skutočnú hodnotu pre spoločnosti. ESG získava na význame, pretože dáva možnosť posúdiť kvalitu a ciele svojich obchodných stratégií, ako aj z nich vyplývajúcich…

Detail
Udržateľnosť a ESG základné pojmy so slovníkom

Udržateľnosť a ESG základné pojmy so slovníkom

Pojmy ako ESG, ESG reporting, report o udržateľnosti, nefinančný reporting, CSRD, NFRD, CSR sú dnes často skloňované v súvislosti s legislatívou, ktorá v Slovenskej republike zasiahne približne 924 firiem a…

Detail
Štandard platobnej linky

Štandard platobnej linky

Štandard platobnej linky je dokument, ktorého cieľom je vytvorenie predpokladov pre jednoduché zdieľanie údajov o platbe v elektronickom prostredí.

Detail

Kontakt

Slovenská banková asociácia
Mýtna 48, Blumental Offices I
811 07 Bratislava

google maps

IČO: 30 813 182 / DIČ: 20 20 80 99 78 /
IČ DPH: SK 2020809978