Aktuálne schválená novelizácia zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu výrazne prispeje ku konkurencieschopnosti bankového sektora v rámci EÚ. Jej znenie umožňuje využívanie elektronických prostriedkov napr. elektronický podpis, elektronický občiansky preukaz, mobilné aplikácie na smart telefónoch či tabletoch, a tým uľahčí klientom prístup k finančným produktom a službám.  Využívanie nových technológií v tejto oblasti podporuje aj samotná európska smernica a jej cieľom je nastaviť rovnaké legislatívne prostredie pre všetky banky.

„Nová právna úprava umožní bankám ako povinným osobám overovať identifikáciu klienta práve pomocou nových technológií bez toho, aby bol klient osobne prítomný v pobočke. Od nových technológií zároveň očakávame zvýšenie štandardov a úrovne ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti či boja proti terorizmu, uviedla Milena Koreňová, výkonná riaditeľka Slovenskej bankovej asociácie.

Vo viacerých krajinách Európskej únie a Eurozóny si už dnes môžu klienti založiť účet či vykonať iný bankový obchod bez toho, aby banku fyzicky navštívili. Overovanie identity sa uskutočňuje prostredníctvom moderných technológií. Podľa dostupných informácií aj občania Slovenska už využívajú bankové služby týmto spôsobom.  

„Vítame schválenú novelu, nakoľko umožní bankám na Slovensku poskytovať svojim klientom služby, ktoré využívajú klienti v krajinách ako sú Rakúsko či Nemecko, dodala Koreňová.