Banking Summit 2019 – Powered by PEOPLE

Tlačová správa 15. 9. 2019

Banking Summit 2019 – Powered by PEOPLE

Slovenskí a zahraniční spíkri sa budú venovať digitálnej revolúcii, jej vplyvu na zamestnancov a celú spoločnosť.

Detail
Európsky týždeň financií už po piatykrát aj na Slovensku!

Tlačová správa 25. 3. 2019

Európsky týždeň financií už po piatykrát aj na Slovensku!

Dnes štartuje už 5. ročník európskeho tematického týždňa European Money Week, do podujatia sa pravidelne zapája aj Slovenská banková asociácia

Detail
Stanovisko k novele zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

Tlačová správa 18. 1. 2019

Stanovisko k novele zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov

SBA s predloženým návrhom zásadne nesúhlasí a v rámci medzirezortného pripomienkového konania podala zásadné pripomienky smerujúce k neprijatiu tohto návrhu.

Detail
Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

Tlačová správa 2. 1. 2019

Kompetencie Inštitútu ARS SBA sa rozširujú o platobné služby

Zhromaždenie členov SBA odsúhlasilo zrušenie Stáleho rozhodcovského súdu SBA a v súvislosti s touto zmenou prechádzajú niektoré povinnosti na Inštitút alternatívneho riešenia sporov SBA.

Detail
Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo. Zhodli sa na tom účastníci Banking summit 2018

Tlačová správa 8. 10. 2018

Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo. Zhodli sa na tom účastníci Banking summit 2018

Dnes využívajú robota ako náhradu ľudskej pracovnej sily bežne v priemysle. Mení sa však aj bankovníctvo. Umelá inteligencia by mohla prevziať napríklad aj podstatnú časť komunikácie s klientmi.

Detail
Banking summit 2018 - The digital future is now

Tlačová správa 20. 9. 2018

Banking summit 2018 - The digital future is now

Slovenskí a zahraniční odborníci sa budú venovať témam: umelá inteligencia a robotika, kybernetická bezpečnosť a blockchain

Detail
Stanovisko k novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Tlačová správa 31. 7. 2018

Stanovisko k novele zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Predložený návrh nešpecifikuje presné požiadavky štátnych inštitúcií, mechanizmy kontroly a ani preukazovanie účelu.

Detail
Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Tlačová správa 4. 7. 2018

Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Koncom júna finančné inštitúcie už po tretíkrát zaslali finančnej správe dáta o spravovaných účtoch fyzických a právnických osôb, ktoré majú príjmy zo zahraničných zdrojov.

Detail
Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

Tlačová správa 31. 5. 2018

Spotrebiteľské spory bude riešiť alternatívne riešenie sporov SBA

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) dňa 31. mája 2018 odsúhlasilo zmenu stanov SBA upravujúcu inštitút Bankového ombudsmana.

Detail
Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

Tlačová správa 11. 4. 2018

Slovenská banková asociácia chce pokračovať v sociálnom dialógu s odborármi

SBA chce pokračovať v sociálnom dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva

Detail
Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti

Tlačová správa 9. 4. 2018

Cudzincom a slovenským občanom s príjmami zo zahraničia pribudnú povinnosti

Cieľom snahy štátov je dopomôcť k oznamovaniu príjmov zo zahraničných finančných aktív a k ich správnemu a korektnému zdaneniu v krajine daňovej rezidencie klientov.

Detail
Viac ako 1 900 žiakov si vyskúša svoje znalosti v Európskom kvíze o peniazoch

Tlačová správa 14. 3. 2018

Viac ako 1 900 žiakov si vyskúša svoje znalosti v Európskom kvíze o peniazoch

Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách.

Detail
Slovenský bankový sektor sa stal konkurencieschopnejším v rámci EÚ

Tlačová správa 1. 2. 2018

Slovenský bankový sektor sa stal konkurencieschopnejším v rámci EÚ

Nová právna úprava umožní bankám ako povinným osobám overovať identifikáciu klienta práve pomocou nových technológií bez toho, aby bol klient osobne prítomný v pobočke.

Detail
SBA zverejnila štandard komunikácie a prístupu tretích strán podľa PSD2

Tlačová správa 1. 12. 2017

SBA zverejnila štandard komunikácie a prístupu tretích strán podľa PSD2

Slovak Banking API Standard vo verzii 1.0 definuje minimálne požiadavky na rozhranie pre programovanie aplikácií bánk (API), popisuje základný prístup ku komunikácii s tretími stranami a samotnú podobu rozhraní pre jednotlivé tretie strany spolu s príkladmi použitia.

Detail
Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Tlačová správa 4. 7. 2017

Banky pomáhajú v boji proti daňovým únikom

Proces automatickej výmeny informácií je založený na princípe vzájomnosti a to tak, že Slovensko poskytne dáta získané od finančných inštitúcií a zároveň dostane informácie o slovenských daňových rezidentoch zo zdrojov finančných inštitúcií zúčastnených krajín.

Detail