Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR.

štatistiky a analýzy 31. 1. 2020

Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne, a to o 0,5% na 643 mil. EUR.

Rast ziskovosti pozitívne ovplyvnila nižšia tvorba opravných položiek a rezerv, nižšie prevádzkové náklady a prijaté dividendy.

Detail
Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

štatistiky a analýzy 30. 1. 2020

Štatistika vydávania a prijímania platobných kariet

Vykazujú sa počty platobných kariet ku koncu daného štvrťroka, údaje o počte a objeme transakcií za príslušný štvrťrok, údaje o počte a vykonaných transakciách na bankomatoch a POS termináloch

Detail
Hospodárenie sektora - september 2019

štatistiky a analýzy 4. 11. 2019

Hospodárenie sektora - september 2019

Zisk bankového sektora za prvých 9 mesiacov roku 2019 klesol o 4,2 % na úroveň 497 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora - jún 2019

štatistiky a analýzy 1. 8. 2019

Hospodárenie sektora - jún 2019

Stav celkových úverov medziročne stúpol o 6,3% avšak tempo rastu sa postupne znižuje.

Detail
Hospodárenie sektora - marec 2019

štatistiky a analýzy 30. 4. 2019

Hospodárenie sektora - marec 2019

Zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2019 klesol o 3,2% na úroveň 164 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora - december 2018

štatistiky a analýzy 31. 1. 2019

Hospodárenie sektora - december 2018

Podľa predbežných výsledkov zverejnených NBS zisk bankového sektora v roku 2018 stúpol o 4,7 % na úroveň 640 mil. EUR. Samotné výnosy z poplatkov, ktoré uhrádzajú klienti z úverových operácií a platobného styku však klesli o 21,7%

Detail
Hospodárenie sektora - september 2018

štatistiky a analýzy 5. 11. 2018

Hospodárenie sektora - september 2018

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v treťom štvrťroku stúpol o 4,9 % na úroveň 518,7 mil. EUR

Detail
Hospodárenie sektora - jún 2018

štatistiky a analýzy 31. 7. 2018

Hospodárenie sektora - jún 2018

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom polroku 2018 klesol medziročne o 3,3% na úroveň 338,3 mil. EUR.

Detail